Advokátka a
zapsaná mediátorka

JUDr. Klára Dostálová

O mně

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a nyní působím jako advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Trvale spolupracuji s Advokátní kanceláří JUDr. Borise Vršinského, v rámci níž náš tým poskytuje široké spektrum právních služeb. Máme dlouholetou praxi, prosazujeme profesionální a lidský přístup. O právních službách, které poskytujeme, a jejich podmínkách se můžete víc dozvědět zde.

Současně jsem zapsaná mediátorka registrovaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Mediaci se v rámci své praxe intenzivně věnuji, jelikož ji považuji za jeden z nejlepších způsobů, jak vyřešit konflikt a vyjednat uspokojivou dohodu.

JUDr. Klára Dostálová

Služby a ceny

Mediátor

vystupuji jako nestranný mediátor v rámci řešení konfliktů

Školení

nabízím individuální školení na téma mediace, komunikační techniky, řešení konfliktů

Trénink

nabízím možnost individuálního tréninku mediačních technik, např. v rámci přípravy na zkoušky mediátora

Konzultace

poskytuji konzultace ohledně mediace a nařízených mediačních jednání

facilitace/vyjednávání

působím jako nestranný facilitátor pro efektivní komunikaci a dosažení cíle v rámci vašeho jednání


Mediace je placená služba, nicméně ve srovnání se soudním řešením sporu, je to služba časově i finančně hospodárnější.

Hodinová sazba pro civilní spory (manželství, péče o děti, sousedské spory, dědictví, apod.) je 2.000,- Kč za každou započatou hodinu.

Hodinová sazba pro obchodní a firemní spory je 3.000,- Kč za každou započatou hodinu.

Hodinová sazba pro facilitované jednání je 2.000,- Kč za každou započatou hodinu. Hodinová sazba pro přípravu na facilitované jednání je 1.000,- Kč za každou započatou hodinu.

Hodinová sazba pro první setkání se zapsaným mediátorem je 400,- Kč za každou započatou hodinu, přičemž toto jednání může trvat maximálně 3 hodiny.

Cena za ostatní konzultační služby je 2.000,- Kč za každou započatou hodinu, nedohodneme-li se jinak.

Odměnu za mediaci hradí obě strany rovným dílem, a to vždy po ukončení každého mediačního sezení.

Kontakt

Máte obavy, že mediace pro vás není to pravé? Že to stejně nepomůže? Nevíte, co od mediace čekat? Chcete se na mediaci rovnou objednat, nebo zjistit podrobnější informace? Neváhejte mi zavolat, nebo napsat e-mail, ráda vám na vaše dotazy odpovím a budu se případně těšit na naše setkání.