O MEDIACI

Mediace představuje jednu z metod mimosoudního řešení sporů. Jejím základem je skutečnost, že mezi strany konfliktu vstoupí třetí nezávislá a nestranná osoba – mediátor, který funguje jako prostředník komunikace mezi stranami a pomáhá najít řešení nastalé situace.

Jako advokátka vím, že občas je nutné bojovat za svá práva, ale jako mediátorka jsem se naučila, že stejně často nastává chvíle domluvit se. Domluva však neznamená rezignaci či kapitulaci, nýbrž možnost svobodně a zodpovědně se rozhodnout. Nenechávat rozhodnutí ani na advokátech, ani na soudcích nebo rozhodcích, ale rozhodnout se sami za sebe. A přesně v tom vám mediace může pomoci.

Jak mediace probíhá?

Za mediátorem můžete přijít kdykoliv, když máte pocit, že vám jakýkoliv problém, spor, či konflikt přerůstá přes hlavu a vy s ním potřebujete pomoci. Na mediaci se objednáte podobně jako k advokátovi, prostě mi zavoláte, nebo napíšete e-mail. Od sezení u advokáta se ale mediace liší tím, že na mediační setkání přijdou všichni, kterých se daný konkrétní problém týká (manželé, sousedé, kolegové, sourozenci) a společně s mediátorem budou hledat nejlepší možné řešení pro všechny zúčastněné.

Jedno mediační setkání trvá standardně 3 hodiny, přičemž jednodušší spory mohou být vyřešeny již během jednoho setkání, ale na komplikovanější konflikty bude zřejmě potřeba setkání více. Může se vám to zdát jako dlouhá doba, ale pro vyřešení dlouhotrvajících problémů je čas důležitý. Pochopitelně se můžeme dohodnout i na kratším setkání, nebo například jen na informativní schůzce, na které vám vysvětlím, co mediace je a co od ní můžete čekat.

Kdo je to mediátor?

Mediátor je třetí nestranná a neutrální osoba, která má zkušenosti v oblasti komunikačních technik, vyjednávání a práce s konfliktem. Zapsaný mediátor je pak takový mediátor, který byl po úspěšném složení zkoušky zapsán v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Kontakt

Máte obavy, že mediace pro vás není to pravé? Že to stejně nepomůže? Nevíte, co od mediace čekat? Chcete se na mediaci rovnou objednat, nebo zjistit podrobnější informace? Neváhejte mi zavolat, nebo napsat e-mail, ráda vám na vaše dotazy odpovím a budu se případně těšit na naše setkání.